Återvänd till första sidan.

Uppläsning:        Ljudfil

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Valborgsmässoafton 2010

Alva och Axel är först på plats. De sitter vid långbordet och har ställt upp fat med snaskiga kakor. Nu kommer mamma Annelie med kaffe och tevatten och grillkol har hon också med sig. Och Hubert kommer med en stor påse kol. Han sätter igång med att göra i ordning grillarna . Nu klockan 1800  har regnet upphört och vinden har avtagit så är man bara varmt klädd så kommer valborgsfirandet säkert att gå bra.
Från olika håll kommer nu små grupper av folk. De kommer från Nyestu, Norrestu, Perstu, Nissastu, Västestu, Adamstu, Söestu, Nydala, Kvarnen, Sjöanäs och Åäng. Man har gäster med sig och snart är vi nästan 50 personer här, småttingar i barnvagn medräknade. Man hälsar på varandra och klappar om dem man inte sett på länge.
-Vad har hänt sen sist?
- Hur har ni klarat vintern? -Är all ved huggen? -Klarade sig kvarnen när allt vatten kom?
-Hur blir det med bygget av vindkraftssnurrorna här norr om Piggaboda?
Mycket finns att prata om och man upptäcker att de som ju var små hjälplösa babys förra gången vi sågs nu har blivit små livliga krabater som kommer att uppleva sin första valborg.
Sven åker skottkärra från Västestu, tillsammans med en kompis. De är väl påpälsade och fnittrar uppspelt över det äventyrliga åksättet. Alla, i synnerhet barnen, tittar spänt på den jättehöga kvisthögen. Kommer den att brinna, genomblöt som den är efter de senaste dagarnas regnande?
Många har kakor och bullar med sig och dessa dukas upp längs bordet. Bröd, öl och grillkorv finns ochså i korgar och kassar så här kommer ingen att svälta.

eld eldhögt li

Christian kommer med sin traktor med ett stort schaktblad monterat så att han kan hålla elden under kontroll.  Han och Hubert har enats om från vilket håll vinden blåser och skvätter nu ut dieselolja över kvisthögen. 
Strax har de fått fart på elden. Det gick lite trögt i början eftersom högen är genomblöt av allt regnande. Risbröten är placerad på högsta punkten på Lindahls kulle, så när den nu brinner med meterlånga lågor och ryker och ångar så är det en mäktig syn.
Vi dricker kaffe och snaskar i oss bullar, vetebröd och kakor. De som bidragit med bakverk är de som verkligen kan baka.   Maija Lindahls chokladrutor och sockerkaka är tex helt fantastiska och de och de andra gosakerna går snart åt.

hubert jane

jonas christian li kaffe li 

kossor olle

rolf träd

 

Olle i Nissastu har samlat några sångkunniga omkring sig och nu gör de tappra försök att överrösta eldens dånande. ”Sköna maj..” och de andra vårsångerna klingar. Ljudet och den stora ansamlingen folk uppe på backen har fått en grupp kossor att samlas nere vid Perstu. De följer uppmärksamt allt som händer här uppe: -Vad hittar dom på nu då?
Grillarna är färdiga att användas och man bränner korv och annan grillföda med stor iver.
Christian bökar ihop den brinnande högen med sin traktor.
Oliver och Adam i Sjöanäs jämför danska med svenska tillsammans med Johanna och Simon från Nyestu och Björn från Västerstu.
-Mariehöne!? Vad kan det heta på svenska? Britta, som varit lärare, kommer med svaret:
- Jungfru Marie Nyckelpiga!
Det mörknar och det stora bålet har krymt till en liten glödande hög, Man står i små grupper och samtalar och en och annan öl slinker ner tillsammans med grillmaten.
Simon berättar att han skall åka till USA för att spela ishockey. Mikael i Bjurgården är i Tyskland och jagar och Christer i kvarnen är på väg hem från Tyskland men hinner nog inte hit i kväll. Jane berättar att hon förutom England bott i Japan. Jag erinrar mig att vid midsommarfirandet i Piggaboda för några år sedan var det folk från bla Polen, Danmark, Tyskland, Ryssland, Gambia och England med runt  majstången.
Där ser man. Även i det lilla Piggaboda långt in i det ”mörkaste Småland” är vi internationella. 
Annelie samlar ihop kakor, koppar och fat och grillarna släcks och man tar adjö av varandra och försvinner i skymningen ,var och en hem till sitt. Kossorna återgår till sitt betande och idisslande och skogens djur kan återta markerna. <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Återvänd till första sidan.

© 2010 Peter Elg. Med ensamrätt.