Återvänd till första sidan.

  

I Småland
Uppsatts skriven i Mörhults skola av Peter Elg 1947.

 Vi har ett landställe i Småland. Det heter Nydala  och är mycket sött och vackert och min far
äger mycket skog  men det är synd bara för det finns kärr i skogen.
Vi har långt till byn och långt till tåget. Walfrid Johansson är ägaren till byns affär och är en rolig en.
I vintras när vi kom till affären satt han vid kaminen. Han sålde maten och så sa han:
-Ja ska sälja hela klabbet och så festa upp allting å så skall jag skjuta mig!
Nästa dag när vi gick in i affären så sa mamma:
-Nå?
Då sa Walfrid:
-Det gick inte.
 

Återvänd till första sidan. © 2010 Peter Elg. Med ensamrätt.