PERSON- OCH FAMILJEBILDER Retur
41
41. Gunnar Engkvist och Hjalmar Lindahl.
42
42.  Valfrid Johansson sittande. Realexamen.
44
44.  Johannes Snäll med hustru utanför V.Nydala?
99
99. Gårdsfarihandlaren Karl Bäck från Rydaholm/ Hjortsberga.
                               70
70. Amanda Andersdotter. Gift med Fritjof på Piggaboda kvarn.
71
71. Fritjof Samuelsson  / Andersson på piggaboda kvarn.
73
73. Bengt i Åäng. Den yngste av de beryktade slagskämparna i Piggaboda. De andra bröderna hette Samuel och Gumme Johansson. De byggde villan 1911.
75
75. " Tack för idag!"    Egon Karlsson i Kroksnäs .1946.
76
76. Egons motorcykel luktade Dilutin under 1940-talet.,
97
97. Lönshult. Ernst och Ragnhild Nilsssons tvillingar: Birger och
Birgitta, visas upp av dottern Ingegerd . Året är nog 1951..
103
103. Elisabeth Elg och Elisabeth Lindkvist. Bjurgården. 1951.
60
60.Skogatorp. Herman Simonsson och Emma med Valborg. Herman är bror till Gerda i Fridsberg.
115
115. Rut Svensson i Nyestu tvättar mjölkspannar.  1946
116
116. Simon Svensson i Nyestu gräver för elkabel utanför lagården.  1946
126
126. Valfrid Johansson med valparna vid Adamstu.  1947.
17
17. Charles Törnkvist i egen hög person.
38
38.  Hjalmar Lindahl och Engkvistar.
Retur              © 2013 Peter Elg. Med ensamrätt