MED CYKEL; BIL OCH HÄST Retur
9
9.Örnhyltan 1923: Bland andra: Charles Törnkvist, Tage Kvist, Sven Johannesson, Fridolf Jönsson, Jenny, mor till Robert Törnkvist, Hjalmar L.   
43
43.Edvin i Västerstu, kusin till Sven.. Under krigsåren körde man på diverse bränslen. Till exempel rengöringsmedlet Dilutin.

53
53. Cykelutflykt. OBS herrcykeln.
57
57. Linjen. Piggaboda vägskäl mot Ljungby. Rasercykel på grusväg.
64
64. Oskar och Hilma Gustavsson. Skeppetorp.
106
106. Johannes Magnusson, Edvin som är kusin till Sven i Västerstu, Huberts mor Anna samt Johannes hustru Anna, som kom från Örnhyltan.
135
135. 
136
136.
137
137.
140
140 Några av Adamstubarnen till häst.
13
13.Gustav karlsson i Sandvik. Far till Axel, Georg, Karl, Sigrid, och Gottfrid.
144
144. Byvägen var inte särskilt bred 1945!
145
145. Här svänger vägen så tätt runt husknuten på Nyestu att Simon är rädd för att en bilolycka kan inträffa och att huset därvid ochså skadas.  1945 .
Detta vägavsnitt vållade häftiga diskussioner under många år. Simon ville att vägen flyttades till östra sidan av huset där den en gång för länge sedan gått. Valfrid och bröderna i Adamstu ansåg att det blev för dyrt att flytta vägen och  att trafiken inte var värre än att man kunde ta det lugnt när man körde runt husknuten.
Nåväl, vägen blev flyttad så småningom och väl var det.
LEK OCH SÅNG
21
21.Vid Perstu källarebacke. Märta, Lilla-Märta, Hildur, Axel och Hjalmar skjuter på . Vid tömmarna Sven. I gräset Valfrid och Karl.
30
30.På Norrestu verandatak.
34
34.Bak på kortet står det: Påskkäringar vid Perstu.
46
46. Bygdespel i Mörhult 1920. Längst till höger  Ernst Karlson som bodde på torpet Hallen i Mörhult  ca 1914-1930 enligt  barnbarnet Christer Karlsson.
95
95. Stephan E. med tupparna.  1945 V.Nydala.37
37. Troligen Norrestu. Med lockigt hår : Gunnar Engkvist.
22
22. Piggaboda sångkör. Sångledare var en lärarinna från Oby. ( Svenska flaggan har inveterade färger eftersom filmen var ortokromatisk.)VARDAG
113
113. 1946 utanför affären: Stina läser tidningen.Är det stig som sitter på trappan? Stephan, Bertil och Peter.
133
133.Blyga barn. Är det Stina Lindahl, tvåan från vänster?
127
127. 1945: Här sitter undertecknad vid rågvolmar på Lilla Nyestu.


146
146. Skorstensmurar efter rivna torp fanns det gott om 1945.
TORP OCH GÅRDAR
15
15   Sandviks gård rustad för bröllop.
16
16.
66
66. Ekåsen. Hjalmar Lindahls födelsehem.
107
107. Upp för backen, över Nyestu gårdsplan till byn. 1945.
109
109. Perstu, med blicken mot Nyestu. 1946.
130
130. Sven och Gerda utanför Västertu. 1951
Retur             © 2013 Peter Elg. Med ensamrätt