ARBETE OCH SKOLA Retur
23
23 Höskörd vid Kärret.
Som det var brukligt förr så hjälpte även övriga bybor till vid plöjning, sådd och skörd, i den mån man kunde komma ifrån och en pratstund vid en kopp kaffe eller kanske kvällsvard väntade. För hushåll utan dragdjur var detta en nödvändig sedvänja..
31
31. Harvning vid Norrestu.

32
32. Hövolmar nedanför Adamstu omkring 1945.
35
35. Perstu sett från öst. Hjalmar täckte taken på uthusen med egentillverkade
cementpannor. Ett tidsödande arbete och givetvis en utmaning. En utmaning måste antas!
36
 
36. Sture Lindahl, Svea Svensson (svägerska), Axel Svensson, Jesper Gustavsson( V.Nydala, Blädingsåsa), Hjalmar Lindahl skördar potatis vid Perstu.
51
51.Mjölkadags på Norrestu.: Hilda, Gunnar, Sigrid, Ingrid Engkvist.
72
72. Bengt vid Åäng 1952. Numera "Finidas". Hans lada och vedbod låg på andra sidan vägen.

77
77. 1949.   Erik Lindkvist provar på biskötsel. 
81
81.Piggaboda kvarn:  Fritjof Samuelsson.
82
82. Fritjof vid sågbocken.
96
96. 1951  "Hej, svejs i varuhuset!"       Viktor , Valfrid och en flaska.
85
85. 1946 Simons far Valfrid Svensson har ett härligt humör.
86
86.   Simon hälsar medan Gerda Petterson hämtar betblast till kaninerna. 1946.
89
89.   Göte i Kvarnen bygger om på V.Nydala.   1947.
88
88. Gerda är på hugget!
87
 87. Gerda och Sven utanför Västerstu.  1951
90
90. Göte jonglerar med hammare och slägga.   1947.
91
91. Hjalmar Lindahl kokar rödfärg vid V.Nydala.  1946.
92
92.   Midsommartid och Hjalmar bakom tömmarna.1946.
94
94. Hjalmar Lindahl  omkring 1989
102
102. Torparfrun på Nydala med hönsen. 1948
104
104. Äpplen och lingon köps upp av Valfrid.  1948
108
108. Ostagille hör till. Bengt i Åäng lyckades vara med bland alla damer.
Alla har mjölk med sig och man dricker kaffe med sju sorters kakor.  1947.
124
124. Torvbrytning pågår vid mossen väster om Vislanda.  1946
128
128.Viktor kör sin knattrande 98-kubikare över Lönshult , gamla Kyrkvägen till  Valfrids affär, där han har en vilopaus innan färden fortsätter.   1951
129
129. Wiktor står det på kortet från 1946.
131
131. Elisabeth Elg sätter upp en väv.
100
100. Sågen i Långhult är en teknisk märkvärdighet med elgenerator och vattentub.
101
101. Bilderna från Långhults såg är från 1946.


19
19. Skollärare Moberg med familj. Mörhult omkring 1920. 
20
20. Mörhults skola. Övre raden: nr 4 Hilda Engkvist. nr 7 Arvid Aronsson i Brumsatorp, nr 11 Egon Karlsson.
Retur               © 2013 Peter Elg. Med ensamrätt