FEST Retur
14
.14. Bröllop i Sndviks gård.
Vid bröllop dekoreras med "äreport".
25
25. Fest i Nyestu.
Här på Nyestu är det ochså bröllop. Kan det vara under Björnssons tid?
48
48. Utanför Adamstu.
Stort kalas på Adamstu. Mer än 75 personer på bilden! Är det ett brudpar uppe vid dörren?
59
59. Bröllop i Källaretorp. Valfrid Johansson längst till höger. Ture och Karl. en sistnämde gift med Rockolga. De övriga är spelmän.
39
39.  Västerstu? Ingrid, Svea, Birgit, Valfrid bland anndra.
40
40. Ungdomar från Piggaboda och Spånhult. Karl, Einar och Gunnar bl.a.

54
54. Baktill på kortet har Ingrid Engkvist skrivit: " En rolig dag."
Så dök det upp försäljare och ordnade visningar av sina produkter. Här är det stickmaskiner som provas.
132
132. Vilka är de lyckliga?

33
33.
Julkaffe i Lillestu. Malin, Gunnar, Per, Jane? gift med Axel.
27
27. Vid Perstu.

24
24. Kärret. Hjalmar L, Ingrid, John och Magnhild i Kroksnäs med Åke, Alice,
Evert, Berta (Hjalmars syster) med Ture, Irma, Märta, Erik.
49
49. Blenda i Adamstu har födelsedag.
65
65.Tesås. Bland andra: Hjalmar L, Per Engkvist, Jenny, Sven Johansson, Ida Arvidsson, Marianne från Sälhyltan. 
69
69.Kvarnen: Fritjof och Amanda Samuelsson/Andersson.
83
83. 1949.  Valfrid i Adamstu firar 50-årskalas. Sven i Västerstu till höger.
Kalaset varade i flera dagar med musik och sång, tal och blommor.
84
84.Födelsedagsbarnet Valfrid mde vänner. Perstu i bakgrunden.
117
117. Musikant underhåller på festen.
125
125. Valfrid på livets höjdpunkt. Åtminstone för en dag, säger han själv.
28
28. I Adamstu trädgård är det efterkalas efter Malins födelsedag?
29
29 Till höger några av Adamstupojkarna.  1920-talet.
.
79
79. 1948. Poker på en ö i Tjurken under fiskets dag.  
80
80. Kaffe, smörgås och annat gott.
98
98. 1945. Ruth Svensson, Stephan Elg, Inrid Lindahl, Elisabeth Elg, Peter, Simaon Svensson, Hjalmar Lindahl, Valfrid Svensson. Skördekaffe på Nydala.
111
111.  Tage Törnkvist spelar poker utanför affären.
112
112.Bikupor på norra sidan av affären, pokerspel. Bertil, stående Egon,-, Göte
i kvarnen och Arhur, undertecknad i förgrunden. Året är 1948.
18
18. Begravning på V.Nydala. 1880 Slaktare och träskomakare Johan Svensson gm Anna-Maria. 6 barn. Sonen Johannes dör 1914 och Anna-Maria 1922.
Retur            © 2013 Peter Elg. Med ensamrätt